فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

ازحرا ایات رحمان ورحیم امد پدید         یانخستین حرف قران کریم امد پدید

اقرا باسم ربک چون از حرا گردیدبلند       بت پرستان را بجان خوفی عظیم امد پدید

   اشعار:حاج عزت اله قضوی

 

فرارسیدن روز عید بزرگ مبعث روز فرو ریختن کسری ودر هم شکستن لات وعزی ،برهمه ی

                                            مسلمین جهان

                                               مبارک باد


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اشعار مبعث , مبعث


تاريخ : ۱۳٩٤/٢/٢٥ | ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : قزوی | نظرات ()

پدرای تمام زندگی و هستی ام، عشق را با تو تجربه کردم و بدان مروارید زیبای عشقت همیشه در صدف سرخ قلبم جای دارد. بهترینم، به پای همه خوبیهایت برایت خوب بودن، خوب ماندن و خوب دیدن را آرزو می کنم. روز مرد را به تو عزیزترینم تبریک می گویم. 

 

 

روز پدر مبارک


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: تبریک روز پدر


تاريخ : ۱۳٩٤/٢/۱٢ | ۱:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : قزوی | نظرات ()

 

ای نام تو بهترین سرآغاز   بی‌نام تو نامه کی کنم باز
ای یاد تو مونس روانم   جز نام تو نیست بر زبانم
ای کار گشای هر چه هستند   نام تو کلید هر چه بستند
ای هیچ خطی نگشته ز اول   بی‌حجت نام تو مسجل
ای هست کن اساس هستی   کوته ز درت دراز دستی
ای خطبه تو تبارک الله   فیض تو همیشه بارک الله
ای هفت عروس نه عماری   بر درگه تو به پرده داری
ای هست نه بر طریق چونی   دانای برونی و درونی
ای هرچه رمیده وارمیده   در کن فیکون تو آفریده
ای واهب عقل و باعث جان   با حکم تو هست و نیست یکسان
ای محرم عالم تحیر   عالم ز تو هم تهی و هم پر
ای تو به صفات خویش موصوف   ای نهی تو منکر امر معروف
ای امر تو را نفاذ مطلق   وز امر تو کائنات مشتق
ای مقصد همت بلندان   مقصود دل نیازمندان
ای سرمه کش بلند بینان   در باز کن درون نشینان
ای بر ورق تو درس ایام   ز آغاز رسیده تا به انجام
صاحب توئی آن دگر غلامند   سلطان توئی آن دگر کدامند
راه تو به نور لایزالی   از شرک و شریک هر دو خالی
در صنع تو کامد از عدد بیش   عاجز شده عقل علت اندیش
ترتیب جهان چنانکه بایست   کردی به مثابتی که شایست
بر ابلق صبح و ادهم شام   حکم تو زد این طویله بام
گر هفت گره به چرخ دادی   هفتاد گره بدو گشادی
خاکستری ار ز خاک سودی   صد آینه را بدان زدودی
بر هر ورقی که حرف راندی   نقش همه در دو حرف خواندی
بی‌کوه کنی ز کاف و نونی   کردی تو سپهر بیستونی
هر جا که خزینه شگرفست   قفلش به کلید این دو حرفست
حرفی به غلط رها نکردی   یک نکته درو خطا نکردی
در عالم عالم آفریدن   به زین نتوان رقم کشیدن
هر دم نه به حق دسترنجی   بخشی به من خراب گنجی
گنج تو به بذل کم نیاید   وز گنج کس این کرم نیاید
از قسمت بندگی و شاهی   دولت تو دهی بهر که خواهی
از آتش ظلم و دود مظلوم   احوال همه تراست معلوم
هم قصه نانموده دانی   هم نامه نانوشته خوانی
عقل آبله پای و کوی تاریک   وآنگاه رهی چو موی باریک
توفیق تو گر نه ره نماید   این عقده به عقل کی گشاید
عقل از در تو بصر فروزد   گر پای درون نهد بسوزد
ای عقل مرا کفایت از تو   جستن ز من و هدایت از تو
من بددل و راه بیمناکست   چون راهنما توئی چه باکست
عاجز شدم از گرانی بار   طاقت نه چگونه باشد این کار
می‌کوشم و در تنم توان نیست   کازرم تو هست باک از آن نیست
گر لطف کنی و گر کنی قهر   پیش تو یکی است نوش یا زهر
شک نیست در اینکه من اسیرم   کز لطف زیم ز قهر میرم
یا شربت لطف دار پیشم   یا قهر مکن به قهر خویشم
گر قهر سزای ماست آخر   هم لطف برای ماست آخر
تا در نقسم عنایتی هست   فتراک تو کی گذارم از دست
وآن دم که نفس به آخر آید   هم خطبه نام تو سراید
وآن لحظه که مرگ را بسیجم   هم نام تو در حنوط پیچم
چون گرد شود وجود پستم   هرجا که روم تو را پرستم
در عصمت اینچنین حصاری   شیطان رجیم کیست باری
چون حرز توام حمایل آمود   سرهنگی دیو کی کند سود
احرام گرفته‌ام به کویت   لبیک زنان به جستجویت
احرام شکن بسی است زنهار   ز احرام شکستنم نگهدار
من بیکس و رخنها نهانی   هان ای کس بیکسان تو دانی
چون نیست به جز تو دستگیرم   هست از کرم تو ناگزیرم
یک ذره ز کیمیای اخلاص   گر بر مس من زنی شوم خاص
آنجا که دهی ز لطف یک تاب   زر گردد خاک و در شود آب
من گر گهرم و گر سفالم   پیرایه توست روی مالم
از عطر تو لافد آستینم   گر عودم و گر درمنه اینم
پیش تو نه دین نه طاعت آرم   افلاس تهی شفاعت آرم
تا غرق نشد سفینه در آب   رحمت کن و دستگیر و دریاب
بردار مرا که اوفتادم   وز مرکب جهل خود پیادم
هم تو به عنایت الهی   آنجا قدمم رسان که خواهی
از ظلمت خود رهائیم ده   با نور خود آشنائیم ده
تا چند مرا ز بیم و امید   پروانه دهی به ماه و خورشید
تا کی به نیاز هر نوالم   بر شاه و شبان کنی حوالم
از خوان تو با نعیم‌تر چیست   وز حضرت تو کریمتر کیست
از خرمن خویش ده زکاتم   منویس به این و آن براتم
تا مزرعه چو من خرابی   آباد شود به خاک و آبی
خاکی ده از آستان خویشم   وابی که دغل برد ز پیشم
روزی که مرا ز من ستانی   ضایع مکن از من آنچه مانی
وآندم که مرا به من دهی باز   یک سایه ز لطف بر من انداز
آن سایه نه کز چراغ دور است   آن سایه که آن چراغ نوراست
تا با تو چو سایه نور گردم   چون نور ز سایه دور گردم
با هر که نفس برآرم اینجا   روزیش فروگذارم اینجا
درهای همه ز عهد خالیست   الا در تو که لایزالیست
هر عهد که هست در حیاتست   عهد از پس مرگ بی‌ثباتست
چون عهد تو هست جاودانی   یعنی که به مرگ و زندگانی
چندانکه قرار عهد یابم   از عهد تو روی برنتابم
بی‌یاد توام نفس نیاید   با یاد تو یاد کس نیاید
اول که نیافریده بودم   وین تعبیه‌ها ندیده بودم
کیمخت اگر از زمیم کردی   با زاز زمیم ادیم کردی
بر صورت من ز روی هستی   آرایش آفرین تو بستی
واکنون که نشانه گاه جودم   تا باز عدم شود وجودم
هرجا که نشاندیم نشستم   وآنجا که بریم زیر دستم
گردیده رهیت من در این راه   گه بر سر تخت و گه بن چاه
گر پیر بوم و گر جوانم   ره مختلف است و من همانم
از حال به حال اگر بگردم   هم بر رق اولین نوردم
بی‌جاحتم آفریدی اول   آخر نگذاریم معطل
گر مرگ رسد چرا هراسم   کان راه بتست می‌شناسم
این مرگ نه، باغ و بوستانست   کو راه سرای دوستانست
تا چند کنم ز مرگ فریاد   چون مرگ ازوست مرگ من باد
گر بنگرم آن چنان که رایست   این مرگ نه مرگ نقل جایست
از خورد گهی به خوابگاهی   وز خوابگهی به بزم شاهی
خوابی که به بزم تست راهش   گردن نکشم ز خوابگاهش
چون شوق تو هست خانه خیزم   خوش خسبم و شادمانه خیزم
گر بنده نظامی از سر درد   در نظم دعا دلیریی کرد
از بحر تو بینم ابر خیزش   گر قطره برون دهد مریزش
گر صد لغت از زبان گشاید   در هر لغتی ترا ستاید
هم در تو به صد هزار تشویر   دارد رقم هزار تقصیر
ور دم نزند چو تنگ حالان   دانی که لغت زبان لالان
گر تن حبشی سرشته تست   ور خط ختنی نبشته تست
گر هر چه نبشته‌ای بشوئی   شویم دهن از زیاده گوئی
ور باز به داورم نشانی   ای داور داوران تو دانی
زان پیش کاجل فرا رسد تنگ   و ایام عنان ستاند از چنگ
ره باز ده از ره قبولم   بر روضه تربت رسولم

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: شعر یادتو , ای نام تو بهترین سراغاز


تاريخ : ۱۳٩٤/٢/٤ | ٤:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : قزوی | نظرات ()

شبی در محفلی با آه و سوزی     شنیدستم که مرد پاره دوزی

 

 چنین می گفت با پیر عجوزی     گلی خوشبوی در حمام روزی

 

                   رسید از دست محبوبی به دستم

گرفتم آن گل و کردم خمیری     خمیری نرم و نیکو چون حریری

 

 معطر بود و خوب و دلپذیری      بدو گفتم که مشکی یا عبیری

 

                   که از بوی دلاویز تو مستم

  همه گل های عالم آزمودم        ندیدم چون تو و عبرت نمودم

 

 چو گل بشنید این گفت و شنودم   بگفتا من گلی ناچیز بودم

 

                 ولیکن مدتی با گل نشستم

 گل اندر زیر پا گسترده پر کرد      مرا با همنشینی مفتخر کرد

 

 چو عمرم مدتی با گل گذر کرد     کمال همنشین در من اثر کرد

                 وگرنه من همان خاکم که هستم


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: گلی خوشبوی درحمام روزی , کمال همنشین


تاريخ : ۱۳٩٤/٢/٤ | ٤:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : قزوی | نظرات ()

زاغکی قالب پنیری دید                                      به دهن برگرفت و زود پرید
بر درختی نشست در راهی                               که از آن می گذشت روباهی

روبه پر فریب حیلت ساز                                    رفت پای درخت و کرد آواز 

 گفت: به به چه قدر زیبایی                                چه سری چه دمی عجب پایی

پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ                            نیست بالاتر از سیاهی رنگ

گر خوش آواز بودی و خوش خوان                         نبودی بهتر از تو در مرغان

زاغ می خواست که  قار قار کند                            تا که آوازش آشکار کند
طعمه افتاد چون دهان بگشود                          روبهک جست و طعمه را بربود

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: روباه وزاغ


تاريخ : ۱۳٩٤/٢/٤ | ٤:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : قزوی | نظرات ()

متن شعر آقاسی درباره امام زمان

خبر آمد خبری در راه است
سرخوش ان دل که از آن آگاه است

شاید این جمعه بیاید شاید
پرده از چهره گشاید شاید

دست افشان پای کوبان می روم
بر در سلطان خوبان می روم

می روم بار دگر مستم کند
بی سر و بی پا و بی دستم کند

می روم کز خویشتن بیرون شوم
در پی لیلا رخی مجنون شوم

هر که نشناسد امام خویش را
برکه بسپارد زمام خویش را

با همه لحن خوش آوایی ام
در به در کوچه تنهاییم

ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر
نغمه تو از همه پرشورتر

کاش که این فاصله را کم کنی
محنت این قافله را کم کنی

کاش که همسایه ما می شدی
مایه ی آسایه ما می شدی

هر که به دیدار تو نایل شود
یک شبه حلال مسایل شود

دوش مرا حال خوشی دست داد
سینه ما را عطشی دست داد

نام تو بردم لبم آتش گرفت
شعله به دامان سیاوش گرفت

نام تو آرامه جان منست
نامه تو خط امان منست

ای نگهت خواستگه آفتاب
بر من ظلمت زده یک شب بتاب

پرده برانداز زچشم ترم
تا بتوانم به رخت بنگرم

ای نفست یار و مددکار ما
کی و کجا وعده دیدار ما

دل مستمندم ای جان به لبت نیاز دارد
به هوای دیدن تو هوس حجاز دارد

به مکه آمدم ای عشق تا تو را بینم
تویی که نقطه عطفی به اوج آیینم

کدام گوشه مشعر کدام کنج منا
به شوق وصل تو در انتظار بنشینم

ای زلیخا دست از دامان یوسف بازکش
تا صبا پیراهنش را سوی کنعان آورد

ببوسم خاک پاک جمکران را
تجلی خانه پیغمبران را

خبر آمد خبری در راه است
سرخوش آن دل که از آن آگاه است

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: شاید این جمعه بیاید شاید


تاريخ : ۱۳٩٤/٢/٤ | ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : قزوی | نظرات ()

شب چهارم؛ صد رکعت در هردو رکعت در اوّل بعد از حمد، قل اعوذ بربّ الفلق و در دویم بعد از حمد، قل اعوذ بربّ الناس؛

 


 اقبال الاعمال ص 655 تا ص 658.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نماز شب چهارم رجب


تاريخ : ۱۳٩٤/٢/۱ | ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : قزوی | نظرات ()

                                شهادت جانسوز

                   دهمین اختر تابناک اسمان امامت وولایت

              حضرت امام علی النقی (امام هادی)علیه السلام

                          بر همه ی رهروان ان حضرت

                                     تسلیت باد


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: شهادت امام هادی


تاريخ : ۱۳٩٤/٢/۱ | ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : قزوی | نظرات ()
مطالب قدیمی‌تر >>


لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.